top of page

Onze schapen

We hebben een grote kudde van ruim 300 Hebridean schapen die we via ons begrazing project "GreenSheep.be" uitzetten op weides en boomgaarden bij inwoners en natuurgebieden van de Vlaamse Ardennen.

Door de Vikingen naar de Hebriden gebracht, de eilandengroep ten noordwesten van Schotland, waar het schaap stand hield in het barre klimaat en het ruige landschap.

Hebridean schapen wordt algemeen erkend als één van de hardste en zelfredzame rassen.

Hun dieet bestaat niet alleen uit verschillende gras-en kruidachtigen, brandnetels en distels, maar ook uit boomopslag (fruit, acacia, wilg,..), Amerikaanse vogelkers, bladeren en twijgen van allerlei bomen en struiken, met doornen of een hoge concentratie aan stoffen die wij als giftig kennen. Zo eten ze bramen, kruiskruid, diverse harde grassen zoals buntgras, pitrus, en pijpe-strootje. In de winter kunnen ze zich voeden met verdroogde grassoorten, kastanjes, eikels, braamtakken, heidetoppen, klimop, bladeren,..enz.

Interesse in begrazing bij u thuis ? Bezoek onze website.

bottom of page